Rektor oraz Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

mają zaszczyt zaprosić

na  Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015,

która odbędzie się 8 października 2014 r.

 

9.00       Msza Św. w kaplicy Kolegium Kościoła Bożego Ciała w Głogowie
11.00     Część oficjalna – aula PWSZ, budynek B

  •  Przemówienie JM Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyny Rusak
  •  Wystąpienia gości
  •  Immatrykulacja studentów I roku
  •  Wystąpienie przedstawiciela Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
  •  Gaude Mater Polonia
  •  Wręczenie nagród Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Najlepszy Dyplom Roku 2014” 
  •  Wręczenie nagród Głogowskiej Fundacji Akademickiej  
  •  Gaudeamus Igitur
  •  Wykład inauguracyjny dra hab. Mariana Kachniarza, prof. UE pt. „Wysokość a wzrost”