Rozsiąść się wygodnie w strefie studenta

Czas wolny pomiędzy wykładami nie musi już być spędzany na schodach czy pustych korytarzach. Studenci II roku Automatyki i Robotyki – przy wsparciu władz uczelni – kończą  przygotowanie  przestrzeni studenckiej. Już od pierwszych dni nowego roku akademickiego, każdy student może udać się na drugie piętro, do bocznego skrzydła budynku A.  Można  tam wygodnie rozsiąść się w fotelach czy na kanapie, spędzić czas na czytaniu, grze czy nauce.

        

 Strefa Studenta ciągle jeszcze się zmienia.  Stąd też prośba do wszystkich studentów oraz absolwentów grafiki i edukacji artystycznej, o przekazanie na rzecz „strefy” autorskich obrazów czy grafik, które nadałyby temu miejscu niepowtarzalny charakter. Mile widziane są także meble, które znajdą w niej zastosowanie czy wszelkiego rodzaju rośliny. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do włączenia się w tworzenie  „naszego miejsca w PWSZ-ecie”, a także do jego odwiedzania. 
Kontakt w sprawie przekazania  prac: bplonka193@gmail.com

Studenci II Roku AiR