Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

Dziś w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbyła się  uroczysta Inauguracja  Roku Akademickiego 2015/2016. To wyjątkowa i doniosła chwila w życiu całej Społeczności Akademickiej. W tym swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Ich Magnificencje Rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, przedstawiciele głogowskich Posłów na Sejm RP, Prezydent Miasta Głogowa Rafael Rokaszewicz, Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak,  przewodniczący Rady Miasta i Rady Powiatu Głogowskiego, członkowie Konwentu  PWSZ w Głogowie, prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele zakładów pracy, instytucji, służb mundurowych oraz głogowskich szkół. Głównymi bohaterami  byli jednak studenci I roku, którzy w obecności członków społeczności akademickiej, złożyli ślubowanie i z rąk JM Rektor dr Katarzyny Rusak oraz JM Prorektor dr inż. Katarzyny Pantoł odebrali indeksy i gratulacje.

Uroczysta Inauguracja była okazją do wyróżnienia osób, które w minionym roku akademickim odnieśli sukcesy naukowe i szczególne osiągnięcia. Osoby te – pracownicy dydaktyczni oraz studenci – odebrały Nagrody Rektora.

Uroczystość uświetnił Chór Beati Cantores pod dyrekcją Barbary Walendzik.

P1010426 P1010421 PA091104P1010389  P1010395    P1010443