O dopalaczach i narkotykach

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, kuratorzy sądowi oraz inne osoby stykające się w swojej pracy zawodowej  z problemami młodzieży, wzięli udział w konferencji szkoleniowej pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży – narkotyki i dopalacze”, która odbyła się w PWSZ
w Głogowie. Jej celem było podkreślenie wagi problemu i konieczności ścisłej współpracy wszystkich instytucji i osób, które powołane są do zapobiegania i zwalczania problemu używania i uzależnienia od narkotyków, środków psychoaktywnych i dopalaczy.

Gośćmi specjalnymi i prelegentami konferencji byli:  mgr Lidia Woć – była nadkomisarz w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, obecnie konsultantka i trenerka zajmująca się kwestiami uzależnień, członek – edukator Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, absolwentka Studium Terapii Uzależnień IPZ w Warszawie oraz dr Jacek Jazy – lekarz psychiatra z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy.

Organizatorami konferencji byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Starostwo Powiatowe w Głogowie, Gmina Miejska Głogów, Komenda Powiatowa Policji w Głogowie oraz Miejski Centrum Wspierania Rodziny.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA