Absolwenci PWSZ w Głogowie w gronie laureatów Konkursu Siemensa

W Auli Małej Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom konkursu Simensa Nagroda dla Absolwenta. Wśród laureatów są tegoroczni absolwenci PWSZ w Głogowie: inż. Janusz Janisio oraz inż. Jarosław Jastrzębski.  

———————————–

Nagroda Siemensa  została ustanowiona w wyniku porozumienia zawartego między Politechniką Warszawską a Siemens AG  w 1995 roku. Politechnika Warszawska prowadzi   i koordynuje całość spraw związanych z obsługą nagrody, poczynając od ogłoszenia konkursu, aż do uroczystości wręczenia nagród. Przewodniczącym powołanego wspólnie przez Uczelnię i Koncern Siemensa jury jest Rektor Politechniki Warszawskiej.

Nagroda Siemensa jest dziś jedną z najbardziej prestiżowych na krajowym polu badawczym, także ze względu na znaczący wymiar finansowy. Wysokość nagrody badawczej (za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce) wynosi 40 tys. zł, a nagrody promocyjnej ( za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne) – 30 tys. zł.  Znacznie skromniejszy wymiar ma Nagroda dla Absolwentów co nie ujmuje jej prestiżowego znaczenia dla osób startujących dopiero w aktywne życie zawodowe

Jury XIX edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa wyłoniło trzech laureatów. Nagrodę badawczą otrzymał prof. zw. dr hab. Andrzej Wiszniewski (były Rektor  Politechniki Wrocławskiej) za całokształt osiągnięć w pracy naukowej.
Nagrodę promocyjną przyznano dwojgu naukowcom: dr hab. inż. Aleksandrze Borsukiewicz-Gozdur (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)  oraz dr inż. Mariuszowi Rafałowi Susikowi (Politechnika Łódzka) za pracę doktorską.

Cztery lata temu wprowadzono dodatkowy element konkursu – Nagrodę dla Absolwentów. W jej ramach, nagradza się absolwentów za najlepsze prace dyplomowe oraz jednostki naukowe, z których ci najlepsi się wywodzą. W tym roku były to: Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Wydział Automatyki, Informatyki i Robotyki Politechniki Śląskiej oraz Instytut Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

źródło: http://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/XIX-Konkurs-o-Nagrode-Siemensa-wreczenie-nagrod

 

 

      

Fotgrafie: Paweł Modzel