Wrażenia z Gali wręczania nagród w Konkursie Siemensa w Warszawie

Rozmowę z inż. Januszem Janisio i inż. Jarosławem Jastrzębskim przeprowadził dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie-  dr inż. Paweł Modzel

– Obaj Panowie ukończyliście kierunek Automatyka i Robotyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Jednocześnie obaj pracujecie zawodowo. W jakim stopniu wiedza wyniesiona ze studiów wpłynęła na poziom waszej, wyróżnionej pracy konkursowej ?

– Przede wszystkim, gdyby nie fakt ukończenia studiów, nie moglibyśmy startować w konkursie dla absolwentów. Zgłoszona praca jest w całości naszą dyplomową pracą inżynierską którą obroniliśmy w maju tego roku. Mamy świadomość , że same umiejętności zawodowe którymi dysponowaliśmy przed podjęciem studiów nie dały by nam możliwości stworzenia takiego rozwiązania jakie zaproponowaliśmy w wyróżnionym zgłoszeniu.

– Nagrody zostały wręczone. Jakie wrażenia wywarła na was sama uroczystość?

– Pierwsze skojarzenie to świadomość rangi tej uroczystości. Pierwszy raz mieliśmy okazję znaleźć się w tak licznym gronie wybitnych osobistości ze świata nauki. Grono profesorów wśród których było kilku obecnych lub byłych Rektorów najlepszych polskich uczelni wyższych dodatkowo uzmysłowiło nam poziom i znaczenie tego konkursu . Początkowo nie wiedzieliśmy, że rozdanie nagród będzie połączone z Uroczystą Sesją Senatu Politechniki Warszawskiej. Kiedy dotarliśmy do Auli Małej Politechniki, wszystko wyglądało uroczyście ale normalnie. Dopiero kiedy zapowiedziano wejście Rektora, zobaczyliśmy poczet sztandarowy za którym kroczył Senat i Rektor Politechniki. Wszyscy w zielonych togach, prezentowali się naprawdę wspaniale. Szczególne wrażenie wywarł na nas sam profesor Szmidt.  W swoim  oficjalnym wystąpieniu podczas uroczystości, potrafił  wplatać akcenty zarówno osobiste jak i żartobliwe, dotyczące osób do których się zwracał. Jednocześnie, z całą powagą podkreślał aspekt humanizmu jaki powinien kierować działaniami naukowców także w dziedzinie nauk technicznych. To wystąpienie zrobiło na nas szczególne wrażenie.

– Przed wami swoje nagrody odebrali profesorowie i doktorzy habilitowani. Jak czuliście się jako wyróżnieni? 

– Zdajemy sobie sprawę, że edycja części konkursu przeznaczona dla absolwentów ma inny cel i charakter niż ocena pracy naukowej. My otrzymaliśmy wyróżnienie za pracę o charakterze praktyczno inżynierskim. Jednak słuchając wystąpienia profesora Wiszniewskiego z Politechniki Wrocławskiej, zdaliśmy sobie sprawę, że podobnie jak on w przeszłości – możemy właśnie stać na początku drogi o której dotąd nie myśleliśmy.  To wyróżnienie może być dla nas  motorem do podjęcia dalszych działań . Dzisiaj, mamy świadomość , że posiadamy potencjał który pozwala nam  myśleć zarówno o dalszym rozwoju zawodowym jak i naukowymi. Naszym zdaniem, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. 

– Skąd dowiedzieliście się o samym konkursie i jak ocenialiście swoje szanse ?

– Pracując zawodowo, stale podnosimy swoje kwalifikacje. Bierzemy udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach wśród których były także te organizowane przez firmę Siemens.  Właśnie tam wychwyciliśmy tę informację . Zgłaszając swoją pracę nie wiedzieliśmy, że będzie ona jedną z ponad czterdziestu innych. Wierzyliśmy jednak, że jej walory i możliwość praktycznego zastosowania w przemyśle wydobywczym mogą zostać dostrzeżone. Mimo silnej konkurencji, tak właśnie się stało. Dlatego przyznane nam wyróżnienie sprawia nam szczególną satysfakcję.

– Tym razem chciałbym zwrócić się do Panów w imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Proszę o przyjęcie gratulacji z okazji uzyskania nagrody. Jednocześnie w imieniu JM Rektora PWSZ w Głogowie, dr Katarzyny Rusak oraz własnym, składam podziękowanie za szerzenie dobrego imienia Szkoły oraz za wkład w powiększenie bazy dydaktycznej pracowni Automatyki i Robotyki o zestaw sterowników  ufundowany przez firmę Siemens. 

Dziękuję za rozmowę.