Rekrutacja uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych – III umowa

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW

PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH (PPZ)

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  III UMOWA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rekrutację uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych
6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018.

W pilotażowych praktykach zawodowych uczelnianymi opiekunami praktyk zawodowych mogą być nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (Zał. 1).

Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie zamieszczono w tabeli poniżej.

Rekrutacja uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych – II umowa

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW

PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH (PPZ)

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  II UMOWA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rekrutację uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych
6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018.

W pilotażowych praktykach zawodowych uczelnianymi opiekunami praktyk zawodowych mogą być nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (Zał. 1).

Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie zamieszczono w tabeli poniżej.

Wszyscy jesteśmy pomocnikami Mikołaja

Materiał filmowy pod takim tytułem dostępny jest w zakładce Filmy studentów. Zachęcamy pracowników i słuchaczy PWSZ do obejrzenia! Inspiracją do zrealizowania materiału były mikołajki, zorganizowane w szpitalu  przez studentów I roku pielęgniarstwa. Słuchaczom nowego kierunku z kamerą towarzyszyły studentki II roku nowych mediów: Karolina Sochacka, Adrianna Grochala i Katarzyna Kołcz. Studentki z Instytutu Humanistycznego po raz pierwszy miały okazję obserwować działania pielęgniarstwa. Teraz studenci z Instytutu Medycznego mogą zobaczyć efekty pracy studentek nowych mediów.

Świątecznie, wesoło i pożytecznie na pedagogice

Często informujemy o ciekawych zajęciach organizowanych dla osób z zewnątrz. A co dzieje się za zamkniętymi drzwiami ćwiczeń naszych studentów? Rąbka tajemnicy uchyla dr Sławomira Lisewska, która nie kryje zadowolenia z zajęć z I rokiem pedagogiki: każde ćwiczenia z kultury języka są przygotowane, przemyślane i przebiegają w cudownej atmosferze. Ostatnio językowa tematyka koncentrowała się wokół Bożego Narodzenia. Z tego powodu studenci w roli Mikołaja, kolędników, pierników itd. opowiadali o pochodzeniu tych słów, ich deklinacji itd. Było wesoło, smacznie i… pożytecznie, bo studenci nie tylko zrealizowali materiał, ale jako pomocnicy Mikołaja przynieśli pięknie zapakowane pierniki dla kolegów, a świeczki, świerk, stroik i choinkowe znicze na groby, którymi się od lat opiekuje Instytut Humanistyczny.

Zdjęcia w Galerii

Poznali kompetencje nauczyciela

Studenci pedagogiki oraz ekonomii w środę uczestniczyli w bardzo ciekawym wykładzie, który poprowadziła pani prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor została bardzo ciepło przyjęta przez pracowników i studentów PWSZ. Zainteresowanie słuchaczy rosło z każdą chwilą. Studenci chętnie dyskutowali z prowadzącą na temat roli nauczyciela w szkole.

Zdjęcia w Galerii

Komunikaty UKW29

Uczelniana Komisja Wyborcza                                                                                                                       Głogów, 23.11.2017.
PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 29
1. Stwierdzenie ważności wyborów do Senatu PWSZ w Głogowie w Instytucie Medycznym przeprowadzonych 17.11.2017r.

Ad. 1
Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów do Senatu PWSZ w Głogowie przeprowadzonych 17.11.2017.
Wybrani zostali:
– Khalil El Mohtar
– Elżbieta Garwacka-Czachor

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Ireneusz Kuropka

Komunikaty UKW27

Uczelniana Komisja Wyborcza                                                                                                                Głogów 31.10.2017.
PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 27

– dotyczy terminu wyborów do Senatu PWSZ w Głogowie oraz sporządzenia list wyborczych i wzorów kart do głosowania

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o terminie wyborów do Senatu PWSZ w Głogowie:

  • 17.11.2017r. godz. 15:15 – wybory do Senatu PWSZ w Głogowie z grona nauczycieli akademickich
    Instytucie Medycznym (posiadających co najmniej stopień naukowy doktora) sala 110A

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o sporządzeniu list wyborczych pracowników posiadających
czynne i bierne prawo wyborcze. Listy znajdują się u sekretarza UKW – Iwony Uchańskiej (pokój 116)
i są do wglądu wyborców w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30.

Wzory kart do głosowania stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Załączniki:
Treść komunikatu: Pobierz
Karta do głosowania: Pobierz

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Ireneusz Kuropka