Odbiór legitymacji studenckich

5007 3546 4841 4820
4595 4637 4625 4119
4798 5016 4954 3983
4839 4920 4627 4868
5015 4880 4813 4851
4781 4908 4632 4853


Dla studentów o numerach albumu (według listy powyżej) są przygotowane do odbioru  legitymacje studenckie.

 

Dokument należy odebrać w Dziekanacie w terminach:

– 25 maja 2020r w godzinach: 10.00-14.00

– 26 maja 2020r w godzinach: 10.00-14.00

– 27 maja 2020r w godzinach: 08.00-10.00

 

Informacja w sprawie ważności elektronicznych legitymacji studenckich (ELS)

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich.

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Informacje zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury, Wojewodów, Marszałków i banków
Wyjaśniamy równocześnie, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne.

Organizacja pracy dziekanatu

  • wizyty studentów są ograniczone do niezbędnego minimum, obsługę realizujemy przede wszystkim w   sposób zdalny
  • obsługę administracyjną studentów prowadzimy za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W przypadku konieczności przesłania dokumentacji, przyjmujemy  za wystarczające uwierzytelnienie wykorzystanie adresu mailowego rejestrowanego w domenie uczelnianej. W przypadku konieczności złożenia oryginału dokumentu, przyjmujemy  dokumenty podpisane podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym lub przesłanie dokumentów Pocztą Polską
  • strefa dla studentów jest  oddzielona od strefy biurowej dodatkową przesłoną ochronną  z pleksi, z możliwością przekazania dokumentów. Stanowisko jest wyposażone w pojemniki na dokumenty, dokumenty przekazywane do dziekanatu  są  dezynfekowane lub poddane kwarantannie, środki piśmiennicze są  dezynfekowane po każdym użyciu
  • wymagane jest zachowanie zalecanej przepisami odległości między osobami przebywającymi w jednym pomieszczeniu, na określonym metrażu, jak również przed dziekanatem.

W dziekanacie może przebywać tylko jedna osoba, poza pracownikami Uczelni!

  • udostępniamy  płyn dezynfekujący przy stanowisku obsługi studentów
  • wymagane jest zasłanianie ust i nosa, przez studentów oraz zakładanie rękawiczek jednorazowych
  •  zaleca się telefoniczne umówienie  dla uniknięcia kolejek i gromadzenia;

Ważne informacje dla studentów

Ważne informacje dla studentów
w związku z częściowym przywracaniem działalności  PWSZ w Głogowie w okresie trwającego zagrożenia wirusem COVID-19

Zajęcia dydaktyczne 
Do końca semestru zarówno zajęcia, jak i większość zaliczeń, odbywać się będzie zdalnie, z wyłączeniem niektórych laboratoriów.
Obecnie Dyrektorzy Instytutów analizują warunki i możliwości prowadzenia zajęć laboratoryjnych i ćwiczeniowych w trybie stacjonarnym. Laboratoria, które  trzeba przeprowadzić stacjonarnie, będą uruchamiane od 25 maja przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności: odpowiedniego dystansu i środków ochrony osobistej.  Trzeba liczyć się z nowym planem zajęć. Decyzję w tej sprawie podejmą Dyrektorzy Instytutów poszczególnych kierunków.

Letnia sesja egzaminacyjna
Zaliczenia i egzaminy mogą odbywać się w trybie zdalnym lub na terenie Uczelni.
W przypadku realizacji egzaminów i kolokwiów w sposób tradycyjny na terenie Uczelni, muszą się ono odbywać przy podziale na małe grupy, z zachowaniem warunków ostrożności. Proszę porozmawiać na temat zaliczeń z wykładowcami i wspólnie ustalić zasady, które pozwolą zaliczyć Wam przedmioty.

Obrony prac dyplomowych
Możliwe są dwie formy egzaminów dyplomowych: zdalne i przeprowadzone na terenie Uczelni z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Decyzje w sprawie wyboru formy egzaminu dla danej grupy studentów podejmą Dyrektorzy Instytutów oni też poinformują Was o przyjętej formie egzaminu oraz przedstawią zasady i wymogi co do ich przeprowadzania. Przerwy między poszczególnymi egzaminami będą dłuższe, aby nie dopuścić do gromadzenia się  na korytarzach zdających, udział osób towarzyszących jest niewskazany.

 Konsultacje bezpośrednie dla studentów są możliwe. Zaleca się jednak konsultacje przeprowadzone  w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.

Administracja Uczelni pracuje, ale należy ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt. Zaleca się korzystanie z korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.

Więcej informacji już wkrótce na stronach Instytutów.

PROREKTOR dr inż. Elżbieta Banaczyk

Odbiór legitymacji studenckich

Legitymacje do odbioru dla studentów o numerach albumu:

4872 4787 4918 3938
4998 4955 4846 4698
4774 4788 4693 4850
4963 4903 4732 4823
4803 4957 4438 4852
4783 5004 4810 4888
4871 4845 4811 4936
4887 4966 4754 4744

Dla studentów o numerach albumu (według listy powyżej) są przygotowane do odbioru legitymacje studenckie.

Dokument należy odebrać w Dziekanacie w terminach:
– 13 maja 2020r w godzinach: 10.00-14.00
– 14 maja 2020r w godzinach: 10.00-14.00
– 15 maja 2020r w godzinach: 08.00-10.00

Bardzo prosimy studentów, którzy jeszcze nie wymienili legitymacji na elektroniczną o jak najszybsze dostarczenie poniższego:

– fotografię (wym. 37 x 52) bez nakrycia głowy, na jasnym tle, w formacie  elektr. JPG (wym. 236 x 295 pikseli), maksymalny rozmiar pliku 100 KB, rozdzielczość nie może być mniejsza niż 300 dpi, fotografia podpisana: imię_nazwisko, wysłana na adres: els@pwsz.glogow.pl W tytule: imię, nazwisko oraz kierunek studiów.

– Dowód wpłaty w wys. 22 zł (z dopiskiem legitymacja) wniesionej na konto PWSZ w Głogowie,

Bank Spółdzielczy we Wschowie

Oddział Głogów ul. Balwierska 45

74 8669 0001 2020 0202 1254 0001

Zbliża się okres wakacyjny, a ważna legitymacja jest podstawą do zniżki !!!

Legitymacje tradycyjne nie będą już podbijane.

Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa i realnym zagrożeniem wystąpienia przypadków zarażenia, w dniach 25.03.-10.04. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne oraz dostęp do budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będzie ograniczony. Pracownicy administracyjni będą pracować zdalnie (z domu), natomiast będą dyspozycyjni pod adresami mailowymi, które znaleźć można TUTAJ. W sytuacji wymagającej pilnego kontaktu należy dzwonić pod numer  76 832 04 47.