Baza LEX Sigma

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2012 r. uczelnia wykupiła licencję na użytkowanie bazy LEX Sigma, której właścicielem jest Wolters Kluwer największy wydawca publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Baza działa w całej sieci uczelnianej. Korzystanie z bazy z komputerów domowych jest również możliwe przy użyciu kodów logowania.  

Baza zawiera pełen zestaw tekstów aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, teksty aktów prawnych prawa resortowego, teksty projektów ustaw, metryki aktów prawa miejscowego, orzeczenia sądów polskich, tezy z piśmiennictwa prawniczego, pisma urzędowe, wzory dokumentów , akty korporacyjne

Moduł Komentarze zawiera komentarze książkowe, komentarze bieżące oraz komentarze do ustaw.

Moduł Monografie zawiera Elektroniczne wersje monografii książkowych, wydawanych nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, ABC, Zakamycze Oficyna. Ponad 630 książek i podręczników akademickich z zakresu m.in. prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, autorskiego, oświatowego, pracy, finansów, podatków, rachunkowości, b ankowości itp.

Moduł Czasopisma online zawiera c zasopisma wydawane przez Wolters Kluwer Polska. 23 tytuły czasopism, ponad 29 tys. artykułów.