Targi w Polkowicach

Dnia 30 stycznia 2012 roku w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach odbyły się Targi Szkół Wyższych, adresowane do uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. PWSZ w Głogowie, oprócz tradycyjnej formy przedstawienia oferty naszej Uczelni, pokazała roboty, które są wykonywane na zajęciach przez studentów Automatyki i Robotyki. Pokaz cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów, ale i uczennic. Odpowiedzieliśmy na pytania dotyczące specjalności na poszczególnych kierunkach, możliwościach studiowania za granicą oraz rodzajach stypendiów.