Certyfikaty ASTOR dla studentów automatyki i robotyki

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować studentów oraz kandydatów na studia na kierunku Automatyka i Robotyka, że od przyszłego roku akademickiego 2013/2014 będzie możliwość uzyskania bezpłatnych certyfikatów zawodowych dotyczących wizualizacji procesów przemysłowych z zastosowaniem oprogramowania InTouch, produkcji światowego lidera technologii SCADA – firmy Wonderware.  Biorąc pod uwagę wysoką jakość kształcenia zapewnianą podczas realizacji przedmiotu Systemy sterowania i monitorowania procesów przemysłowych, prowadzonego przez prof. Marcina Witczak (autora książki Sterowanie i Wizualizacja Systemów, dotyczącej oprogramowania InTouch), firma ASTOR umożliwiła wydawanie certyfikatów zawodowych na podstawie ukończenia (na odpowiednim poziomie) niniejszego przedmiotu.

Jak wskazuje Dyrektor Instytutu Politechnicznego, dr Krzysztof Czapla, są to pierwsze zajęcia w historii instytutu, których ukończenie (na odpowiednim poziomie) umożliwia otrzymanie certyfikatu zawodowego wydawanego przez firmę zewnętrzną. Nie ma wątpliwości, że posiadanie certyfikatów zawodowych zwiększa znacząco szanse absolwentów na rynku pracy. Jest to jednocześnie znaczący krok naprzód w kierunku integracji PWSZ w Głogowie z przemysłem, w celu ustawicznego podnoszenia jakości i efektywności kształcenia. Warto również zaznaczyć, że nie jest to inicjatywa jednostkowa. W najbliższym czasie, na naszej uczelni powstanie Akademia Nowoczesnych Technologii ASTOR, której koordynatorem będzie prof. Marcin Witczak. Otwarcie akademii umożliwi prowadzenie zajęć oraz przekazywanie nowości technicznych przez ekspertów z przemysłu, jak również poszerzenie oferty certyfikatów na inne przedmioty (spełniające wysokie standardy kształcenia). Mamy nadzieję, że powstająca akademia zachęci inne firmy do podobnych inicjatyw, rodzących obopólne korzyści.