Certyfikaty na zakończenie kursu

Kolejny międzynarodowy projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie dobiega końca.
W sobotę, 9 maja, studenci II roku ekonomii otrzymają certyfikaty ukończenia kursu nt. “Zrównoważonego rynku finansowego” wydane przez Grupę Sparkasse, a zdobytą wiedzą pochwalą się w trakcie prezentacji projektów w języku niemieckim lub angielskim.

Kurs rozpoczął się w marcu i obejmował zagadnienia związane z niemieckim i europejskim rynkiem finansowym oraz rozwojem bankowości w Niemczech i Europie. Zajęcia  prowadzone były przez Matthiasa Braschinga, dyrektora oddziału Sparkasse Barmin, który jest jednocześnie doktorantem oraz wykładowcą na uczelniach należących do Grupy Sparkasse.

Zorganizowanie kursu było możliwe dzięki porozumieniu nt. Zrównoważonego rynku finansowego podpisanemu
w grudniu 2012 roku pomiędzy Polsko-Niemieckim Biurem Kooperacji  Grupy Sparkasse, Fundacją Innowacji
i Zrównoważonego Rozwoju oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową i realizowany jest pod nadzorem Instytutu Ekonomicznego. Dzięki takiej współpracy studenci mają możliwość poszerzenia nie tylko wiedzy, ale także zapoznania się 
z językiem specjalistycznym z danej dziedziny.

Podczas sobotnich prezentacji najlepsze prace otrzymają wyróżnienia, a dla najlepszych studentów władających językiem niemieckim Grupa Sparkasse przygotowała niespodziankę.

W przyszłości  planowane są podobne projekty mające na celu poszerzenie wiedzy studentów oraz zastosowania w praktyce, nie tylko w zakresie finansów lecz także gospodarki komunalnej, wsparcia przedsiębiorstw czy zakładania działalności gospodarczej poza granicami kraju.

Partnerzy:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jedną z najmłodszych uczelni w Polsce. Studenci kształcą sie w trzech instytutach: ekonomicznym, humanistycznym oraz politechnicznym. Projekt realizowany jest pod nadzorem Instytutu Ekonomicznego, który kształci studentów na kierunku ekonomia w specjalnościach: rachunkowość, menadżer administracji publicznej oraz przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe. Dzięki młodej i dynamicznej kadrze, która posiada także i praktyczne doświadczenie zawodowe w swoich specjalnościach studenci otrzymują nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne przygotowanie do rynku zawodowego.  Po uzyskaniu tytułu licencjata mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Fundacja Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Głogowie ma za cel wspieranie działalności społecznej, samorządowej, naukowej i oświatowej, rozwoju przedsiębiorczości prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji innowacji, ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju w Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja podejmuje przedsięwzięcia zmierzające do wzrostu zaangażowania polskiego społeczeństwa, przedsiębiorstw oraz samorządów lokalnych w działania, które sprzyjają szybkiemu
i stabilnemu rozwojowi Rzeczypospolitej Polskiej. Działa także na rzecz urzeczywistniania zasad zrównoważonego rozwoju państwa prawa, świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego.

Grupa Finansowa Sparkasse jest jedną z najstarszych instytucji finansowych działających na terenie Niemiec a obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych na terenie Niemiec z 50% udziałem w rynku finansowym. Grupa Sparkasse oferuje wszelkiego rodzaju usługi i produkty finansowe (kredyty, leasing, poręczenia, nieruchomości itd), kierowane dla szerokiego grona odbiorców od osób fizycznych, przez przedsiębiorców, gminy i komuny oraz klientów instytucjonalnych.  Na terenie samych Niemiec działa pond 420 oddziałów Sparkasse a Grupa Sparkasse aktywna jest w wielu krajach Europy. Polsko- Niemieckie Biuro Kooperacji Grupy Sparkasse zostało utworzone w roku 2000. Jego celem jest wspieranie aktywności niemieckich klientów Grupy Sparkasse na terenie Polski oraz pomoc polskim przedsiębiorcom chcącym zaistnieć na rynku niemieckim. W roku 2013 Biuro otworzyło przedstawicielstwo w Warszawie, które udziela wsparcia polskim przedsiębiorstwom udających się na rynek niemiecki.

Dodatkowe informacje

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie – Instytut Ekonomiczny 

Fundacja Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju  dr Izabella Ewa Cech  info@fiizr.org.pl

Polsko-Niemieckie Biuro Kooperacyjne Sparkasse 

www.pwsz.glogow.pl