MALUCH na uczelni

Już od września br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie będzie działać żłobek, który zapewni opiekę dla 35 dzieci studentów i pracowników uczelni. Utworzenie żłobka jest możliwe dzięki udziałowi w programie „MALUCH na uczelni” realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. PWSZ w Głogowie została jednym spośród 43 beneficjentów jego pierwszej edycji.

„MALUCH na uczelni” to program, który wychodzi naprzeciw potrzebom studentów, doktorantów i pracowników akademickich, którzy chcą łączyć naukę i pracę z rodzicielstwem i jest częścią programu „Przyjazna uczelnia”. Uczelnie, które złożyły swój akces do programu i pozytywnie przeszły proces weryfikacji, otrzymają z budżetu państwa środki na utworzenie miejsc opieki dla dzieci  w wieku do lat trzech.

W PWSZ w Głogowie trwają obecnie niezbędne procedury formalne. W najbliższych dniach zostanie podpisana stosowna umowa  z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu. Po podpisaniu wszelkich dokumentów rozpocznie się urządzanie żłobka, który już 1 września br. przyjmie pod opiekę dzieci.