Informacja dot. legitymacji studenckich

Informujemy, że legitymacje studenckie, są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie  są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii