Uwaga studenci!

Informujemy, że dnia 30 listopada 2020 r. upływa termin przystąpienia do grupowego ubezpieczenia NNW.
Jest to polisa zawierana zdalnie indywidualnie przez każdego studenta.
Wszystkie informacje o zakresie ubezpieczenia a także link do polisy jest dostępny na naszej stronie internetowej www.pwsz.glogow.pl w zakładce dziekanat/ubezpieczenia NNW.
Bezpośredni link do polisy: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/90020