Stwierdzenie ważności wyborów do Rady Uczelni PWSZ w Głogowie

Głogów, 12.11.2020 r.

Komisja Wyborcza PWSZ w Głogowie

Komunikat nr 15

  1. Stwierdzenie ważności wyborów do Rady Uczelni PWSZ w Głogowie

Ad. 1

Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych 06.11.2020r.

W związku z upływem terminu do wniesienia wniosku o stwierdzenie nieważności wyborów  Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów do Rady Uczelni PWSZ w Głogowie przeprowadzonych 06.11.2020 r.

 

Wybrani zostali:

– spoza wspólnoty uczelni:

Chorąży Arleta,

Romanowski Michał,

Schmidt Edward.

 

– spośród członków wspólnoty uczelni:

Chmielewski Sławomir,

Czaja Stanisław,

Krasnodębski Mikołaj.

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr hab. Waldemar Dotkuś

UCHWAŁA NR 5/2020 Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 12.11.2020r. w sprawie wyboru członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w latach: 2021-2024