Kolejne zajęcia dla gimnazjalistów

W ramach współpracy z Gimnazjum nr 5 w Głogowie, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej rozpoczął się kolejny cykl zajęć z zakresu nauk ścisłych dla gimnazjalistów. Grupa 28 uczniów Gimnazjum nr 5 uczestniczyła już w drugich w tym roku akademickim zajęciach: mgr inż. Maria Urbanowicz poprowadziła zajęcia z chemii, a mgr inż. Zofia Rogalska-Sykała z fizyki.  Zajęcia prowadzone w naszej uczelni pozwalają gimnazjalistom na rozwijanie swoich zainteresowań naukami ścisłymi i poznawanie zagadnień wykraczających poza poziom nauczania przewidziany dla gimnazjów.