Akademicki Dzień Przedsiębiorczości    

ŚRODA

19.11.2014 GODZ. 10.00-13.00

 

 

 

 

10:00 – 10:15

 10:15 – 10:30

 10:30 – 13:00

 10:30 – 12:30

 10:30 – 11:30

 
12:00 – 13:00  

 11:00 – 11:30

 10:30 – 12:30

 11:30 – 12:30

 
12:00 – 12:45

Otwarcie ADP

Przywitanie przez przedstawiciela Uczelni  Aula bud. B

prezentacja stoisk wystawienniczych Aula Bud. B

Gry symulacyjne – mgr Ewa Pastor, Przedstawiciele Banku  Zachodniego WBK sala 104 Bud. B 

Model Canvas, czyli jak zaplanować start – up – warsztaty  dr Izabella Ewa Cech, sala 110 Bud. A 

Absolwent na rynku pracy – wykład Elżbieta Szefler- Lewandowska Dyrektor RegionuBanku Zachodniego WBK, 109A 

ABC podatnika–Urząd Skarbowy, s.103 Bud. B 

Sitech Sp. z o.o. Warsztaty s.101 Bud. B 

Rozmowa kwalifikacyjna- drogą do sukcesu – warsztaty z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Głogowie, sala 209 bud. A 

ABC płatnika ZUS – szkolenie Zakład Ubezpieczeń Społecznych  sala 103  Bud. B