Skaner 3D – wiele możliwości

Instytut Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie i Firma Technar z Głogowa zorganizowały prezentację skanera 3D. W pokazie wzięła udział grupa studentów z Instytutu Politechnicznego oraz grupa nauczycieli z Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie. Mogli oni dokładnie prześledzić proces skanowania obiektu i obróbki graficznej uzyskanego materiału oraz uzyskać informacje na temat zastosowań prezentowanego urządzenia. Duże zaciekawienie wzbudziły przykłady wykorzystania skanera do realizacji indywidualnych zamówień. Urządzenie znajduje wiele zastosowań. Oprócz wspomagania procesu kontroli jakości, skaner 3D  pozwala m.in. na uzyskiwanie danych będących podstawą do rozbudowy istniejących obiektów. Może także  służyć do rejestracji całych obiektów, co wykorzystywane jest np. w dokumentacjach wymaganych przez Urząd Patentowy.