Najlepsze Dyplomy Roku 2014

Najlepsi absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie już po raz czwarty znaleźli się wśród laureatów nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Najlepszy Dyplom Roku”. Podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 nagrody wręczył przedstawiciel Marszałka Dolnośląskiego, radny Sejmiku Dolnośląskiego Michał Huzarski.

Nagrodę „Najlepszy Dyplom Roku” otrzymują absolwenci, którzy osiągnęli wysoką średnią wyników kształcenia, a ich praca dyplomowa – licencjacka lub inżynierska – została uznana przez Komisję Instytutową za najlepszą w danym roku w całym instytucie.
Tegorocznymi laureatami tej prestiżowej nagrody są:

 Instytut Humanistyczny
– pan Wojciech Bartosiewicz – absolwent kierunku grafika. Autor pracy „Interaktywny sennik” przygotowanej pod opieką profesora Przemysława Tyszkiewicza.

Instytut Ekonomiczny
– pani Magdalena Pakos – absolwentka kierunku ekonomia – autorka pracy licencjackiej  „Ewidencja i wykorzystanie środków pomocowych UE przez PWSZ w Głogowie i ich znaczenie dla rozwoju lokalnego”, napisanej pod kierunkiem  profesora Antoniego Jeżowskiego,

Instytut Politechniczny
– inżynier Janusz Janisio i inżynier Jarosław Jastrzębski – absolwenci kierunku automatyka i robotyka –- autorzy wspólnej pracy inżynierskiej: „Projekt i budowa zmodyfikowanego, współdziałającego zasilania, sterowania i wizualizacji wentylatorów typu WOO w wyrobiskach kopalnianych Zakładów Górniczych Rudna KGHM Poska Miedź S.A.”, której promotorem był dr inż. Andrzej Klepka.

Projekt „Najlepszy Dyplom Roku” finansowany jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego,  uczestniczą w nim uczelnie akademickie i zawodowe z całego Dolnego Śląska.