Rozpoczęliśmy 11. Rok Akademicki

Studenci I roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie zostali przyjęci do braci akademickiej.  Podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015, w obecności Władz i pracowników Uczelni, starszych kolegów oraz licznie przybyłych gości,  nowo przyjęci żacy złożyli ślubowanie i odebrali indeksy.
   
Rektor dr Katarzyna Rusak w swoim inauguracyjnym wystąpieniu przedstawiła sytuację uczelni, podsumowała ostatni rok pracy i nakreśliła kierunki dalszego jej rozwoju. Podziękowała  władzom samorządowym, członkom Konwentu oraz wszystkim pracownikom i studentom za współpracę i zaprosiła do dalszych wspólnych działań.

 

Podczas uroczystości najlepsi nasi absolwenci odebrali nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Najlepszy Dyplom Roku” oraz stypendia Głogowskiej Fundacji Akademickiej.
Wykład inauguracyjny pt. „Wysokość a wzrost” wygłosił prof. UE we Wrocławiu dr hab. Marian Kachniarz.

Uroczystość uświetnił Chór Beati Cantores.