Nowe publikacje

W maju 2015 roku ukazały się dwie obszerne monografie autorstwa prof. Eugeniusza Józefowskiego (ASP we Wrocławiu i PWSZ w Głogowie) i dr hab. Janiny Florczykiewicz (UPH w Siedcach): pierwsza pt. „Creative workshop as an opportunity for subjective development in the sphere of fine art“, oraz druga polskojęzyczna pt. „Warsztat twórczy jako okazja rozwoju podmiotowego w przestrzeni sztuki“. Są one rezultatem badań realizowanych w ramach projektu badawczego pt. „Kreacja wizualna w arteterapii jako przestrzeń rozwoju osobowego – teoretyczne i empiryczne aspekty zastosowania warsztatu twórczego w edukacji“ finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowanego na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

            W monografiach podjęto problematykę delikatnej materii sztuki, poddano analizie rolę jaką pełni we wspomaganiu rozwoju podmiotowego – badano strukturę doświadczenia podmiotowego inicjowanego w przestrzeni sztuki, ponadto odwołując się do autorskiej formy warsztatu twórczego opisano jego mechanizmy oraz wpływ na rozwój podmiotowy. Filmy dokumentujące przeprowadzone warsztaty oraz obszerne materiały źródłowe (wizualne i werbalne) dają czytelnikowi możliwość dokonywania własnych analiz. 

            Jest to pierwsze tak obszerne i interdyscyplinarne opracowanie teoretyczno – empiryczne,  podejmujące problematykę edukacyjnego wymiaru sztuk wizualnych.