I Konferencja Młodych Naukowców PWSZ

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbyła się I Konferencja Młodych Naukowców PWSZ,
której organizatorem był opiekun Koła Naukowego Metalurgów dr inż. Szymon Biernat.
Głównym celem konferencji było stworzenie płaszczyzny dla zaprezentowania wiedzy z zakresu tematyki, będącej w kręgu zainteresowań poszczególnych uczestników, jak również dyskusji i wymiany poglądów.  Wydarzenie połączyło w sobie kilka istotnych funkcji – dydaktyczną, wychowawczą oraz społeczną.

Uczestnicy konferencji (studenci Instytutu Politechnicznego) prezentowali na forum wybrane przez siebie tematy
z zakresu nauk ścisłych. W ten sposób zdobywali doświadczenia w zakresie publicznych wystąpień oraz wyrażania własnego zdania i opinii na dany temat. Po każdej prelekcji następowała dyskusja na omawiany temat, w której  słuchacze zadawali pytania o interesujące szczegóły, które nie zostały poruszone w wystąpieniu.

Tego rodzaju debata nie tylko rozwija kulturę dyskutowania, czy też pozwala wejść w bliższy kontakt – interakcję ze słuchającymi, ale wymaga także od prelegentów rzetelnego zagłębienia się w prezentowaną tematykę. Konferencja była płaszczyzną wymiany poglądów i doświadczeń, a także pozwoliła na prezentacje własnych wyników badań oraz ich dalszą wspólną interpretację i analizę.

Można zdecydowanie stwierdzić, iż takie spotkania nie tylko pobudzają wyobraźnię ich uczestników, ale pozwalają zaangażować się w daną dziedzinę, a nawet zainspirować uczestników do własnych dalszych poszukiwań i badań.