AKTUALNOŚCI

O współpracy na najbliższy rok

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie gościł wiceprezes  Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A – Przemysław Bożek. Celem wizyty było omówienie zakresu współpracy na najbliższy rok akademicki. Podczas rozmów Uczelnię reprezentowali JM Rektor dr Katarzyna Rusak, Prorektor dr inż. Elżbieta Banaczyk oraz Dyrektor Instytutu Politechnicznego dr inż. Paweł Modzel. W czasie spotkania ustalono, że obie strony stworzą warunki umożliwiające studentom kierunków inżynierskich w PWSZ w Głogowie odbywanie praktyk studenckich oraz staży zawodowych w zakładach ulokowanych na terenie LSSE. Studenci, w ramach zajęć dydaktycznych, będą też korzystać z wizyt studyjnych w zakładach należących do Strefy oraz z kursów i szkoleń organizowanych przez trenerów i pracowników działów HR zakładów ulokowanych w Strefie.  W ramach wspólnych działań skierowanych do lokalnej społecznośc,  Uczelnia udostępni swoją galerię „Wejście” dla różnego rodzaju wystaw tematycznych organizowanych przez LSSE S.A.
Najbliższym wspólnym przedsięwzięciem PWSZ w Głogowie i LSSE S.A. jest ogłoszony Konkurs na Najlepszą Pracę Inżynierską 2020, w której wezmą udział absolwenci głogowskiej uczelni. Jego wyniki poznamy wkrótce.

Wspólnym przesłaniem współpracy między PWSZ  w Głogowie i Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. jest działanie na rzecz  otoczenia społeczno-gospodarczego regionu zarówno w aspekcie  zawodowym jak i kulturalnym.

 

Nowe pozycje wydawnicze PWSZ w Głogowie

Wydawnictwo Uczelniane wydało w ostatnim czasie dwie publikacje – Kopociński Z., Kopociński K. Szpital Wojskowy w Równem w latach 1919-1939 oraz Rudowski T. Futurystyczne idee arteterapii w resocjalizacji – tradycyjne i nowoczesne podejście do sztuki i terapii przez sztukę. Pierwsza z nich wydana została niemal w 100. rocznicę utworzenia stacjonarnego Szpitala Wojskowego w Równem, który pod różnymi nazwami funkcjonował w tym mieście w latach 1919 – 1939. Warto podkreślić, że do chwili obecnej tylko nieliczne placówki polskiej wojskowej służby zdrowia okresu dwudziestolecia międzywojennego doczekały się profesjonalnego opracowania swoich dziejów. W tej elitarnej grupie zabrakło wojskowego zakładu medycznego w Równem, toteż monografia stanowi wypełnienie luki badawczej.

Stypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo.

Wysokość stypendium wynosi  1 000 złotych brutto przez  9 miesięcy tj. od  1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Mogą się o nie ubiegać studenci trzeciego roku kierunku pielęgniarstwo, którzy uzuskali średnią ocen conajmniej 4,2 oraz zadeklarują, że po ukończeniu studiów podejmą pracę w placówkach medycznych na terenie Dolnego Śląska.

Wnioski należy składać w terminie od 21 września do 14 października 2020 r. Szczegóły dotyczące naboru wniosków i warunków otrzymania stypendium znajdują się w załączniku.

Załącznik

QUEEN SILVIA NURSING AWARD – konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji

Trwa czwarta polska edycja konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (QSNA). W ramach tego konkursu studenci pielęgniarstwa zgłaszają swoje innowacyjne pomysły, mające na celu rozwój opieki zdrowotnej w kontekście wyzwań, jakie stawia pandemia COVID-19.

Zwycięzca konkursu otrzyma stypendium w wysokości 25 000zł, dyplom od JKM Królowej Szwecji oraz indywidualny staż w Polsce i za granicą, w trakcie którego zdobędzie praktyczną wiedzę z szerokiego zakresu nauk medycznych, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa.

Nie czekaj, prześlij swój pomysł już dziś! https://qsna.awardsplatform.com/ Na zgłoszenia czekamy do 6 listopada 2020!

LSSE i PWSZ w Głogowie ogłaszają kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę Inżynierską

Głogowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna współpracują w zakresie kształcenia kadry inżynierskiej dla przemysłu w regionie. Wspólne działania ułatwiają absolwentom z dyplomem inżyniera start na rynku pracy.

Własnie rusza druga edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Inżynierską w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, organizowanego przez Uczelnię oraz Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. W czasie najbliższych kilku tygodni poznamy jego laureatów.

Konkurs na Najlepszą Pracę Inżynierską jest jedną z wielu form współpracy głogowskiej uczelni i LSSE. Mając na uwadze fakt, iż liczne zakłady przemysłowe ulokowane w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej potrzebują dobrze wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, obie strony podjęły wspólne działania w zakresie kształcenia na kierunkach inżynierskich. Konkurs na najlepszą pracę inżynierską jest formą uhonorowania absolwentów, którzy wyróżnili się zarówno w trakcie studiów jak i włożyli większy wysiłek w trakcie tworzenia swojej pracy dyplomowej. Wyróżnione prace to najczęściej gotowe, funkcjonujące urządzenia czy konstrukcje inżynierskie realizujące określone zadania. Najlepszym potwierdzeniem jakości wykonanych prac jest załączony poniżej film ilustrujący osiągnięcia laureatów poprzedniej edycji konkursu. Materiał filmowy został zrealizowany i wyemitowany przez TV Master.


Materiał uzyskany dzięki uprzejmości TV Master

Warto tu nadmienić, że oprócz nagród rzeczowych laureaci konkursu otrzymują listy gratulacyjne sygnowane przez zarząd LSSE oraz władze Uczelni. W wielu wypadkach były one swoistą przepustką otwierającą drzwi do lepszego startu w karierze zawodowej młodych inżynierów.

Termin zgłaszania prac upływa 25 września 2020 r.

Wyniki I rekrutacji

Informujemy, że wyniki I rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 zostały udostępnione na tablicy informacyjnej w głównym holu uczelni (budynek A). Ponadto wszyscy kandydaci na studia, którzy złożyli dokumenty w I terminie otrzymają w najbliższych dniach tradycyjną pocztą pisemną decyzję o wyniku rekrutacji.

Jednocześnie przypominamy, że rozpoczął się II nabór na studia w nadchodzącym roku akademickim. Rekrutacja odbywa się online.