„Pozytywne przyłapania”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie , Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie oraz PCPPP i DN w Głogowie byli organizatorami spotkania warsztatowego  pn.  „ Elementy tzw. komunikacji pozytywnej”, które odbyło się w ramach projektu „Pozytywne przyłapania”. Udział w nim wzięli nauczyciele z powiatu głogowskiego oraz studenci II roku Nowych Mediów.

„Pozytywne przyłapania”, to projekt pilotażowy nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie, p. Darii Kapicy-Przewoźnik, p. Magdaleny Kochanowskiej, p. Żanety Maruńczak, przy współpracy z p. Andrzejem Kołodziejczykiem – autorem programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”. Nadrzędnym celem projektu jest motywacja uczniów do zmiany zachowania oparta na pochwałach oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości uczniów.

Podczas spotkania w PWSZ w Głogowie nauczyciele ze szkół powiatu głogowskiego oraz studenci II roku na kierunku Nowe Media mieli możliwość zapoznania się z projektem „ Pozytywne Przyłapania” oraz uczestniczenia w wykładzie dr Jerzego Herbergera pt. „Elementy tzw. komunikacji pozytywnej”.  Zagadnienia poruszane podczas prelekcji dotyczyły m.in. podstawowych błędów komunikacyjnych i zasad poprawnego porozumiewania się, a także analizy zachowań komunikacyjnych. Uczestnicy otrzymali wiele cennych wskazówek dotyczących formułowania komunikatów oraz ich wpływu na pozytywną zmianę postawy młodego człowieka.