KONKURS NA OKŁADKĘ ROCZNIKA PWSZ

Ogłaszamy konkurs dla studentów Nowych Mediów
na okładkę pisma naukowego PWSZ Głogów.

Rodzaj techniki i kolorystyki – dowolny (rysunek, kolaż, fotografia, grafika komputerowa, itd.), możliwy jednak do przetwarzania komputerowego. Czekamy zarówno na gotowe projekty (już stworzone w technikach komputerowych), jak i na prace bez obróbki komputerowej.

OPIS CZASOPISMA

Tytuł Roczników PWSZ brzmi: SPOTKANIA – do niego też powinien nawiązywać projekt.
Okładka ma format: B5
Napis na okładce przedniej:
1 (1) 2017 Głogów
Rocznik Nauk Społecznych PWSZ
SPOTKANIA

DO KIEDY? JAK I GDZIE DOSTARCZYĆ?

Prace proszę dostarczyć w wersji kolorowego wydruku oraz w wersji elektronicznej – na CD.
Prace proszę podpisać: Imię i nazwisko, nr indeksu, adres zamieszkania, telefon oraz e-mail.
Dodać należy oświadczenie o oryginalności dzieła (dokument w załączniku).
Prace proszę dostarczyć w kopercie na recepcję do dnia 2 czerwca 2017.
Ogłoszenie wyników na stronie PWSZ – po 10 czerwca.
Na kopercie proszę napisać: KONKURS NA OKŁADKĘ ROCZNIKA PWSZ

NAGRODA

Nagrodą główną jest realizacja projektu, wpisanie imienia i nazwiska twórcy w stopkę redakcyjną pisma, a także nagroda rzeczowa.
Organizator zastrzega sobie jednak prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli projekt nie będzie odpowiadał wymogom i wizji jurorów.

JURY

Przewodniczący jury – prof. Eugeniusz Józefowski (wykładowca Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz PWSZ w Głogowie).
Członkowie jury: dr Izabela Rutkowska (redaktor naczelna Rocznika PWSZ), prof. Antoni Jeżowski (redaktor naukowy Rocznika PWSZ) oraz mgr Tadeusz Trociński (wykładowca na kierunku Nowe Media).

Oświadczenie