Studenci metalurgii w rozdzielni  110 kV

Studenci drugiego roku metalurgii z dr inż. Elżbietą Banaczyk zwiedzali  stację transformatorowo – rozdzielczą. Obiekt znajduje się na terenie Zakładu Energetycznego w Głogowie i należy do najnowocześniejszych na świecie. Studenci na stacji zobaczyli dwie wnętrzowe rozdzielnie 25 kV, 110 kV oraz urządzenie napowietrzne – transformator. Rozdzielnia 110 kV jest nowoczesną konstrukcją, jej urządzenia są obudowane szczelnie metalowymi rurowymi osłonami, wewnątrz których znajduje się gaz sześciofluorek siarki SF6. Zastąpienie typowej izolacji izolacją gazową spowodowało zmniejszenie wymiarów stacji, a jej praca przestała być zależna od warunków atmosferycznych i zanieczyszczenia atmosfery.

Studenci zwiedzili również centralny punkt rozdzielni – nastawnię. To bardzo ważne miejsce gdzie może przebywać tylko upoważniony pracownik. W nastawni tablice sterowniczo – pomiarowe tworzą ciąg szaf. Na  stronie frontowej, w górnej części są umieszczone mierniki, a w dolnej schemat synoptyczny. To tu zdalnie lokalizuje się uszkodzenia linii energetycznych, wykonuje pomiary, decyduje o załączeniu lub wyłączeniu linii.
Praca stacji nie byłaby możliwa gdyby nie akumulatornia. W klimatyzowanym pomieszczeniu studenci zobaczyli kilkadziesiąt połączonych ze sobą ołowiowych akumulatorów.Prądem stałym są zasilane w rozdzielni obwody zabezpieczenia, starowania sygnalizacji, automatyki i oświetlenia awaryjnego.
Na placu Zakładu Energetycznego, na nowo  postawionym słupie energetycznym monterzy budowali linię napowietrzną. Będzie ona zasilać Hutę Miedzi Głogów. Studenci przyglądali się prowadzonym pracom, zainteresowanie wzbudził jeden z przewodów linii energetycznej – przewód odgromowy wewnątrz którego znajdowała się wiązka włókien światłowodowych OPGW ( Optical Ground Wire ). Zintegrowana linia odgromowa i linia telekomunikacyjna daje  energetyce wiele możliwości tj. zbieranie, przesył, odtwarzanie informacji: pomiarowych, sterowniczych, regulacyjnych i sygnałowych. Jednym słowem umożliwia tanim kosztem przesył z dużą prędkością ogromnej ilości danych .
Składamy serdeczne podziękowanie pracownikom Zakładu Energetycznego za obszerny wykład na temat stacji transformatorowo – rozdzielczej oraz umożliwienie zwiedzenia rozdzielni.

Fotorelacja z wycieczki do obejrzenia w Galerii.