Pasja bez tajemnic

Znana jest wśród studentów i pracowników PWSZ pasja dyrektor Instytutu Humanistycznego, związana z Władysławem Broniewskim. Pięćdziesiąt pięć lat temu na spotkaniu z poetą w Głogowie był pewien maturzysta, co uwieczniono na czarno-białym zdjęciu. Ono zainspirowało dr Sławomirę Lisewską do poszukiwań osób, które brały udział w wieczorze poetyckim w 1960 roku. W sobotę, 6 czerwca, dr S. Lisewska spotkała się z panem Robertem Rothem, w którym rozpoznała mężczyznę podającego rękę poecie. Wspomnienie o nim byłego ucznia I LO i moment przekazania wielbicielce Broniewskiego fotografii z domowego archiwum pana Rotha (z zachowaną datą spotkania!) zarejestrował na taśmie filmowej Zbigniew Lipowski – absolwent PWSZ.
Spotkanie dr S. Lisewskiej z panem Robertem Rothem wpisuje się w większe przedsięwzięcia naukowo-artystyczne, jakimi są przygotowywana przez naszą wykładowczynię publikacja książkowa i scenariusz filmu o Władysławie Broniewskim.
W nawiązaniu kontaktu pomiędzy uczestnikiem wieczoru autorskiego z 1960 roku i dr S. Lisewską pomogła pani mgr Monika Gertner z I LO, w którym właśnie na 6 czerwca zaplanowano obchody 70-lecia.