Tomik wierszy dla  dzieci

Ukazała się kolejna publikacja PWSZ. Tym razem nie jest to podręcznik, skrypt ani inne naukowe lub dydaktyczne wydawnictwo, lecz tomik wierszy studentek III roku pedagogiki niestacjonarnej, specjalności edukacja przedszkolna.
Tomik nosi tytuł „Świat w kolorach. Wiersze”. Przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, które dopiero wkraczają w magiczny świat literatury. Książeczkę podzielono na cztery części, zgodnie
z porami roku. Każdy utwór wzbogacono ilustracjami wykonanymi przez autorki.
Tomik powstał dzięki opiece merytorycznej mgr Alicji Ostrowskiej, która dokonała wyboru utworów i zredagowała je. Publikacja została dofinansowana przez Gminę Miejską Głogów. Jej nakład (500 egz.) zostanie udostępniony nieodpłatnie przedszkolom publicznym i niepublicznym naszego miasta, świetlicom środowiskowym oraz instytucjom opiekuńczym.