Studenci pedagogiki poprowadzili zabawy dla rodzin osób osadzonych w Zakładzie Karnym

W ramach współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Głogowie a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie studenci I roku Pedagogiki  pod opieką mgr Aleksandry Matusiak poprowadzili gry i zabawy dla rodzin osób pozbawionych wolności, osadzonych w Zakładzie Karnym w Głogowie.  Spotkanie noworoczno-karnawałowe odbyło się w ramach programu resocjalizacyjnego „Odnowienie, poprawa relacji i utrzymywania więzi rodzinnych w warunkach izolacji więziennej”. 

W spotkaniu uczestniczyło 15 skazanych wraz ze swoimi rodzinami. Studenci przeprowadzili wiele zabaw i konkursów, które sprawiły ogromną radość, szczególnie dzieciom uczestniczącym w spotkaniu. Drobne upominki, którymi nagradzani byli uczestnicy, ufundował Zakład Karny oraz PWSZ w Głogowie.

Utrzymywanie więzi rodzinnych jest kluczowe zarówno dla samopoczucia skazanych jak i ich rodzin. Poprawne relacje niosą obustronne korzyści. Skazani, którzy mają wsparcie ze strony swoich bliskich rzadziej wracają do przestępstwa, optymistycznej patrzą w przyszłość, a także poprawiają swoje kompetencje w roli ojca czy partnera.