Wizyta studentów w Gedia Poland

Studenci II i III roku automatyki i robotyki odwiedzili Gedia Poland Assembly Sp. z o.o. w Nowej Soli. Dzięki nawiązanym
z firmą kontaktom nasi studenci mogli zwiedzić w pełni zrobotyzowany zakład produkcyjny i zapoznać się ze specyfiką produkcji wyrobów spawanych i klejonych na nowoczesnych liniach produkcyjnych. Wycieczka, która umożliwiła poznanie wielu zagadnień związanych ze specyfiką pracy w firmie bazującej na wiedzy inżynierskiej z zakresu automatyki
i mechatroniki, była też okazją do zapoznania się z możliwością odbycia przez studentów praktyk zawodowych.

Studenci mieli możliwość zapoznania się z warunkami pracy oraz oczekiwaniami, jakie ewentualni pracodawcy stawiają kandydatom. Przedstawiciele firmy wyrazili także zainteresowanie możliwością zatrudnienia absolwentów naszej Uczelni.
PWSZ w Głogowie planuje nawiązać bliższą współpracę z Gedia Poland Assembly Sp. z o.o. w zakresie możliwości dostosowania specyfiki kształcenia  studentów pod kątem oczekiwań pracodawców z lokalnego rynku pracy.