Zwycięzców wyłoniono, nagrody rozdano!

Podsumowanie VIII Rejonowego Konkursu Recytatorskiego
Twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ,

„Powrócę między ludzi”

Dnia 16 kwietnia 2014 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbył się VIII Rejonowy Konkurs Recytatorski, zorganizowany przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Humanistycznego PWSZ. Tegoroczna edycja, „Powrócę między ludzi”, poświęcona była Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. Czterdzieścioro dziewięcioro uczestników, wśród których byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Głogowa, Lubina, Serbów, Grębocic, Radwanic, Przemkowa, Kotli, Wschowy, Sławy, Nowej Soli, recytowało utwory jednego z najpopularniejszych poetów polskich. Organizatorzy konkursu, pod kierunkiem dr Sławomiry Lisewskiej, przy pomocy dyrektor biblioteki uczelnianej, mgr Urszuli Zięby, przygotowali wiele atrakcji. Konkurs uświetniła swoją obecnością JM Rektor PWSZ dr Katarzyna Rusak.

Studenci KNSIH: Michał Grybel (II rok kulturoznawstwa), Przemysław Wojciech (II rok kulturoznawstwa), Mateusz Król (II rok kulturoznawstwa), Jędrzej Jędrasiak (II rok kulturoznawstwa) przygotowali krótkie przedstawienie. Gościnnie wystąpiła w nim Izabela Gliszczyńska (III rok ekonomii). Studenci w niekonwencjonalny sposób przybliżyli informacje o pokoleniu Kolumbów oraz nakreślili sylwetkę i twórczość patrona konkursu, fundując uczestnikom krótką języka polskiego.
W zmaganiach teatralno-dziennikarskich wspierała studentów opiekun koła naukowego, dr Sławomira Lisewska, która powitała przybyłych na konkurs. Zanim jego uczestnicy rozpoczęli rywalizację, obejrzeli sondę przygotowaną pod kierunkiem mgra Artura Dembowiaka przez Małgorzatę Baryluk (III rok kulturoznawstwa) i Marzenę Murawską, dowiedzieli się nieco o badaczu i biografie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wiesławie Budzyńskim (w tej roli Jędrzej Jędrasiak, II rok kulturoznawstwa). Po przedstawieniu i powitaniu, nastąpiła właściwa część konkursu. Recytatorów słuchano uważnie
i nagradzano brawami.

Komisja w składzie:

dr Sławomira Lisewska – przewodnicząca
mgr Urszula Zięba – członek
Magdalena Rosenberger – członek

Przyznała:

w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Marcin Szorc, Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze (opiekun mgr Maciej Kostyk),
II miejsce – Małgorzata Synowiec, Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie (opiekun mgr Grzegorz Witecki),
III miejsce – Agata Kłos, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie (opiekun mgr Katarzyna Swędrowska).

Wyróżnienia:

Jakub Strojanowski, Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze (opiekun mgr Maciej Kostyk),
Daria Izydorczyk, I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie (opiekun mgr Ewa Radzijewska),
Aleksandra Buchar, Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze (opiekun mgr Maciej Kostyk),

– w kategorii szkoły gimnazjalne:

I miejsce – Joanna Beker, Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi we Wschowie (opiekun mgr Marlena Warzecha),
II miejsce – Katarzyna Konarska, Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie (opiekun mgr Katarzyna Burgiel),
III miejsce – Klaudia Gulanowska, Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli (opiekun mgr Danuta Nowalińska);

Wyróżnienia:

Kazimierz Pałka, Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli (opiekun mgr Danuta Nowalińska);

Wszystkim recytatorom wręczono dyplomy uczestnictwa w konkursie, jego laureaci otrzymali dyplomy i bardzo różnorodne nagrody. Doceniono trud nauczycieli, którzy przygotowali do konkursu swoich uczniów. Jury uhonorowało wszystkich opiekunów dyplomami, a nagrody specjalne, za opiekę merytoryczną, przyznano:

– panu mgr. Maciejowi Kostykowi, nauczycielowi Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze,
– panu mgr. Grzegorzowi Witeckiemi, nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie,
– pani mgr Danucie Nowalińskiej, nauczycielce Gimnazjum go im. Zagłębia Miedziowego w Kotli,
– pani Marlenie Warzesze, nauczycielce Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi we Wschowie

Sponsorami nagród VIII Rejonowego Konkursu Recytatorskiego Twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Powrócę między ludzi” byli:

Prezydent Miasta Głogowa – Jan Kazimierz Zubowski
Starosta Powiatu Głogowskiego – Rafael Rokaszewicz,
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej
Dyrektor Instytutu Humanistycznego – dr Sławomira Lisewska

Pamiątki i militaria na wystawę, uprzejmie udostępnił pan Bogdan Werstak, członek Stowarzyszenia Miłośników Fortyfikacji Twierdza Głogów, za co organizatorzy bardzo dziękują.

Laureatom i ich opiekunom gratulujemy, wszystkim uczestnikom, sponsorom i jurorom dziękujemy
i zapraszamy do udziału w IX Rejonowym Konkursie Recytatorskim – za rok!