Zaproszenie na wykład

Biuro Erasmus i Akademickie Biuro Karier Państwowej Wyższej  Szkoły Zawodowej w Głogowie

zaprasza na wykład nt. Prawa autorskie w dobie Internetu, który wygłosi

Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg w dniu 25.04.2014r. o godz. 12:30 w auli 109 A.