Zagraniczne praktyki

Studenci PWSZ w Głogowie uczą się przyszłego zawodu za granicą. Uczelnia  z sukcesem realizuje program Erasmus +. Obok wyjazdów na jeden semestr studiów do zagranicznych uczelni partnerskich, na praktyki, także za granicę, w tym roku wyjedzie 9 studentów.
Praktyki studenckie za granicą trwają od 2 do 5 miesięcy. W tym roku studenci odbywają je w Niemczech, Szwecji, Francji, Hiszpanii i Grecji. W wybranych zakładach pracy będą pogłębiać nie tylko znajomości językowe, ale też  wiedzę fachową ze swojego obszaru.  Pierwsi praktykanci już w maju wyjechali do Niemiec. Kolejni wyjadą w czerwcu.