O zaburzeniach słuchu i przetwarzania słuchowego – zaproszenie na webinarium

Pracownia Diagnozy i Terapii Pedagogicznej PWSZ zaprasza w najbliższy poniedziałek, tj. 12.04.2021 r. o godz. 19.30 na kolejne webinarium, które tym razem poświęcone zostanie zaburzeniom słuchu i przetwarzania słuchowego. Zaburzenia te mogą nie tylko znacząco wpływać na trudności w nauce, ale i utrudniać funkcjonowanie w codziennym życiu. W czasie tego spotkania zostanie też ustalony termin kolejnego webinarium, podczas którego zaprezentowane zostanie NEUROFLOW jako metoda diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Współpraca w zakresie kształcenia młodzieży

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie będzie wspierać Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie w prowadzeniu zajęć z zakresu szeroko rozumianej promocji zdrowia. Od września br. W Zespole Szkół utworzona zostanie klasa liceum o profilu prozdrowotnym. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych związanych ze zdrowiem i zdrowym stylem życia, pomocą przedmedyczną, dietetyką czy też ochroną środowiska.  Program przewiduje zajęcia w pracowniach PWSZ w Głogowie, w których realizację zaangażowani będą także studenci kierunku pielęgniarstwo.

Z przyjemnością przyjęliśmy propozycję współpracy. Jako uczelnia prowadząca studia na kierunku pielęgniarstwo, mamy duży potencjał, który może służyć nie tylko naszym studentom, ale też uczniom szkół średnich – mówi dyrektor Instytutu Medycznego PSZ w Głogowie mgr Dorota Milecka.  

O sukcesie PWSZ w Głogowie w mediach

Wśród wszystkich uczelni zawodowych na Dolnym Śląsku, PWSZ w Głogowie najlepiej przygotowuje swoich absolwentów do wejścia na rynek pracy. Piszą i mówią o tym media, m.in.:
TV Master
Miedziowe.pl
Głogowski Portal Informacyjny
myGlogow

Pod względem zatrudnienia i wysokości zarobków naszych absolwentów w pierwszym roku po ukończeniu studiów, PWSZ w Głogowie zajmuje pierwsze miejsce w województwie, a w Polsce – 4. miejsce pod względem zarobków i 6. pod względem zatrudnienia (wśród 32 uczelni zawodowych). Ranking został opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na potrzeby programu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. Nagrodą dla uczelni jest premia w wysokości miliona złotych.

 

PWSZ w Głogowie najlepsza na Dolnym Śląsku!

PWSZ w Głogowie po raz drugi znalazła się w gronie 15 uczelni zawodowych z całej Polski, które najlepiej i najskuteczniej kształcą swoich studentów, przygotowując ich do podjęcia pracy w regionie. Jednocześnie jest najlepszą pod tym względem uczelnią zawodową na Dolnym Śląsku. Nagrodą za takie wyniki jest 1 mln zł w ramach projektu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, realizowanego przez Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości, to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania. Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane w Konstytucji dla Nauki. Co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych – które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów – otrzymuje dodatkowe pieniądze.

Spotkanie laureatów

Autorzy najlepszych prac inżynierskich powstałych w roku akademickim 2019/2020 oraz ich promotorzy otrzymali nagrody w konkursie „Najlepsza Praca Dyplomowa” ogłoszonym przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Kameralna uroczystość odbyła się dziś w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Pod względem znaczenia tematyki i przyjętych rozwiązań dla przemysłu, najwyżej oceniona została praca inż. Bartosza Piotrowskiego pt.: „Zastosowanie stanowiska ze sterownikiem PLC do integracji trzech modułów firmy Micro w celu stworzenia modeli linii produkcyjnej” przygotowana pod opieką promotora, dra inż. Ryszarda Janasa. Kolejne miejsca i wyróżnienia otrzymali:

Wysłuchali z zainteresowaniem

Prof. dr hab. Stanisław Nicieja był gościem spotkania zatytułowanego “Lwowski świat Stanisława Lema”, które poprowadził nasz wykładowca dr Jakub Rawski. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem – obejrzało je blisko sto osób. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie ze Stowarzyszeniem “Głogowska Edukacja Kresowa”, która podziękowała PWSZ w Głogowie za współpracę, podkreślając, że dr Jakub Rawski poprowadził spotkanie “w sposób niezwykle profesjonalny i zajmujący”.

Na tak duże zaintersowanie spotkaniem on-line niewątpliwie miał wpływ fakt, że decyzją Sejmu RP rok 2021 jest rokiem Stanisława Lema. Hasło przewodnie całorocznych obchodów brzmi: “Lem 2021. Widziałem przyszłość”.

Nagranie ze spotkania możena zobaczyć w otwartym dostępie na profilu Facebook – GEK Głogowska Edukacja Kresowa.

Już wkrótce: LWOWSKI ŚWIAT STANISŁAWA LEMA – spotkanie ON-LINE

Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie zapraszają na kolejne spotkanie on-line. W środę, 10 marca, o godz. 19.30 prof. Stanisław S. Nicieja opowie o związkach Stanisława Lema ze Lwowem. Spotkanie poprowadzi dr Jakub Rawski (PWSZ w Głogowie).

Stanisław Sławomir Nicieja – polski historyk, historyk sztuki XIX i XX w., profesor nauk humanistycznych, były rektor Uniwersytetu Opolskiego, senator V kadencji. Współautor sześciu filmów dokumentalnych o Lwowie, m.in. Orlęta Lwowskie (1990), Snem wiecznym we Lwowie (1992), Zadwórze – polskie Termopile (1993). Opublikował 14 książek (w tym monografię nt. Cmentarza Łyczakowskiego), ok. 400 artykułów naukowych, publicystycznych i popularyzujących historię oraz kilkadziesiąt biogramów i artykułów biograficznych (m.in. Edwarda Raczyńskiego, Karola Zbyszewskiego czy Marii Danilewicz-Zielińskiej). Był promotorem ośmiu doktoratów. Autor 15-tomowego cyklu „Kresowa Atlantyda” – opowieści o utraconych miastach kresowych.

https://www.facebook.com/stowarzyszenieglogowskaedukacjakresowa

Więcej: https://stanislawnicieja.pl/