Dział gospodarczo-techniczny

mgr Renata Pawlaczek, Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego
email: pawlaczek@pwsz.glogow.pl
tel. 76 832 04 44

Dominika Gorzelańczyk, starszy referent administracyjny
email: d.gorzelanczyk@pwsz.glogow.pl
tel. 76 832 04 44

mgr Urszula Rudnik – starszy specjalista administracyjny
email: rudnik@pwsz.glogow.pl
tel. 76 832 04 20, 76 835 35 66
fax 76 832 04 20, 76 835 35 66

 

Konserwatorzy:
Wiesław Dębski
Andrzej Kozakiewicz
tel. 76 832 04 48

Pracownicy gospodarczy:
Józefa Głowacka
Mariola Leśko
Mariola Podraza
Lidia Chołubek
Dorota Frejek
Katarzyna Gawrylczyk

Portierzy:
Dorota Witkowska

Starsi portierzy:
Jolanta Książkiewicz
Ewa Małecka
Marta Mach
Anna Grekel