Pełnomocnik ds. obronnych

Opracowania nt. rodzajów zagrożeń oraz procedur postępowania w przypadku ich wystąpienia.

 Rodzaje zagrożeń i procedury postępowania
Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze
Zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego
Bioterroryzm
  Katastrofa budowlana
  Niewypały
  Powódź
  Pożar
  Promieniowanie