Bal absolwenta

 

Bal Absolwenta i Pracownika odbędzie się 23.05.2014 r. w Restauracji RODOS. 

Całkowity koszt uczestnictwa w Balu to 130 zł od osoby. Osoby, które zgłosiły swoje uczestnictwo w balu i wpłaciły zaliczki w kwocie 50 zł, powinny wpłacić pozostałą kwotę 80 zł  w terminie do 12 maja 2014 r. 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !!! OBIECUJEMY ŚWIETNĄ ZABAWĘ!!!

Konto do wpłat:  Restauracja Rodos:  27 1930 1073 2009 0005 9718 0001.

W tytule wpłaty należy wpisać:

1)      Absolwenci bez osoby towarzyszącej wpisują:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, rok ukończenia studiów (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, 2010)

2)      Absolwenci z osobą towarzyszącą wpisują:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, rok ukończenia studiów, 2 osoby (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, 2010, 2 osoby)

3)      Pracownicy dokonujący opłaty tylko za siebie (dot. pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych) lub tylko za osobę towarzyszącą, wpisują:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, pracownik  (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, pracownik)

4)      Pracownicy dokonujący opłaty za siebie i osobę towarzyszącą (dot. pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych) wpisują:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, pracownik, 2 osoby.  (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, pracownik, 2 osoby). 

Kontakt: rudnik@pwsz.glogow.pl    tel. 76 835 35 66 lub 76 832 04 20