Zgłoszenie specjalnych potrzeb uczestników projektu

W związku z realizacją projektu  pn. „Program rozwojowy dla studentów i absolwentów kierunku „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich prosimy o ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU pod poniżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej osoby “pierwszego kontaktu” pozwalające na zgłoszenie specjalnych potrzeb uczestników. Zgłoszenie specjalnej potrzeby zobliguje Lidera do jej spełnienia w możliwie największym stopniu.

 

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” – Biuro Projektów

tel. (76) 832 04 37

e-mail: rzany@pwsz.glogow.pl