Innowacyjny program kształcenia przyszłych nauczycieli

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Tytuł projektu: Innowacyjny program kształcenia przyszłych nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na studiach II stopnia, na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ w Głogowie środkiem do zwiększenia ich szans na rynku pracy

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Okres realizacji projektu: od: 2019-04-01 do: 2021-10-31

Umowa o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-KN18/18-00

Dofinansowanie projektu z UE: 491.668,65 PLN

 

Cel projektu: podniesienie kompetencji studentów uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez  opracowanie innowacyjnego programu kształcenia w oparciu o modelowe efekty kształcenia nauczycieli i realizację studiów, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników, w ramach kształcenia praktycznego realizowanego przez PWSZ w Głogowie w okresie od 1 października 2019 r. do 31 września 2021 r.

 

Grupa docelowa: 18 studentów czterosemestralnych studiów stacjonarnych II stopnia o profilu praktycznym. Kandydatami na studia będą osoby z wykształceniem wyższym (tytuł licencjata) poświadczonym dyplomem ukończenia studiów I stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.