Harmonogram realizacji studiów

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzone w ramach projektu pn. Innowacyjny program kształcenia przyszłych nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na studiach II stopnia, na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ w Głogowie środkiem do zwiększenia ich szans na rynku pracy realizowane są zgodnie z zatwierdzonym przez Rektor PWSZ w Głogowie harmonogramem organizacji roku akademickiego oraz aktualnym planem zajęć dostępnym tutaj.

Pełen plan studiów na cykl kształcenia 2019-2021 tutaj.

 

PLANY ZAJĘĆ

rok akademicki 2020/2021
data publikacji:
semestr zimowy 2020/2021 tutaj 29.09.2020 r.
semestr letni 2020/2021 tutaj 12.02.2021 r.
 

rok akademicki 2019/2020

 

data publikacji:
semestr zimowy 2019/2020 tutaj 25.09.2019 r.
semestr zimowy 2019/2020 (po zmianach) tutaj 22.11.2019 r.
semestr letni 2019/2020 tutaj 06.02.2020 r.