Zgłoszenie specjalnych potrzeb uczestników projektu

W związku z realizacją projektu  pn. Innowacyjny program kształcenia przyszłych nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na studiach II stopnia, na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ w Głogowie środkiem do zwiększenia ich szans na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym prosimy o ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU pod poniżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej osoby “pierwszego kontaktu”. Zgłoszenie specjalnej potrzeby zobliguje Uczelnię do jej spełnienia w możliwie największym stopniu.

 

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” – Biuro Projektów

tel. (76) 832 04 37

e-mail: g.machera@pwsz.glogow.pl