II KONKURS TWÓRCZOŚCI DOWOLNEJ ZA NAMI

Dnia 13 marca 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbył się II Konkurs Twórczości Dowolnej. Czterdziestu uczestników konkursu z Lubina, Sławy, Chocianowa, Jawora, Serbów i Głogowa, rywalizowało w kategoriach:

– soliści,
– zespoły muzyczne,
– taniec,
– formy kabaretowe,
– własna twórczość poetycka,
– twórczość artystyczna (grafika, malarstwo, inne)

Imprezę rozpoczęto od rozdania dyplomów studentom kierunku pedagogika z PWSZ w Głogowie za przygotowanie i przeprowadzenie Balu Karnawałowego w Szkole Podstawowej przy Ambasadzie Polski w Berlinie.

Sprostowanie do komunikatu dotyczącego Konferencji Metodycznej

 Sprostowanie do komunikatu dotyczącego Konferencji Metodycznej organizowanej w dniu 26 marca 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Sprostowanie dotyczy zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Uzależnień
w Głogowie na Miejskie Centrum Wspierania Rodziny oraz współorganizatorów.

 Konferencja organizowana jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
w Głogowie, Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, Starostwo Powiatowe
w Głogowie oraz Urząd Miasta w Głogowie

Promujemy kierunki techniczne

Od 2008 r. Uczelnia bierze udział w projekcie „Zamawianie kształcenia na  kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych.” Priorytet IV    Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.2  Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Konkurs informatyczny w PWSZ Głogów

W  dniach 26-28 marca 2012 głogowska uczelnia po raz czwarty  będzieorganizatorem Dni Nauki i Sztuki.  Z tej okazji we wtorek 27 marca odbędzie się Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  Wkrótce zostanie zamieszczony Regulamin konkursu oraz jego harmonogram. 

Wizyty monitoringowe

W styczniu prof. Marcin Witczak, dr Ewa Czaińska i mgr Anna Akielaszek monitorowali progres prac, jakie realizują studenci naszego PWSZ w Głogowie na Politechnice Katalońskiej w Barcelonie (Hiszpania) i Uniwersytecie w Ferrara (Włochy). W szczególności, dzięki programowi ERASMUS czterech studentów realizuje projekty inżynierskie w Włoszech oraz dwóch w Hiszpanii. Podczas wizyty, każdy student miał możliwość prezentowania założeń i przebiegu realizacji projektów inżynierskich.