Zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie zawieszone do odwołania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.04.2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach, zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie zostają zawieszone do odwołania. Zawieszenie zajęć dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie – nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia. Rektor PWSZ w Głogowie wydał Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Ponadto:
– ogranicza się obowiązek świadczenia pracy przez pracowników Uczelni na jej terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy to jest niezbędne do zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania;
– Uczelnia może zlecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej;
– zobowiązuje się pracowników do ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów w miejscu pracy;
– zobowiązuje się studentów i pracowników do wykorzystywania korespondencji  mailowej i kontaktów telefonicznych w komunikacji z Uczelnią.
Zgodnie z zarządzeniem Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 10 kwietnia 2020 roku (TUTAJ):
od dnia 16 kwietnia 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne, konsultacje i inne rodzaje kształcenia zostają obowiązkowo wznowione w trybie zdalnym; realizacja zajęć w trybie zdalnym powinna odbywać się przy wykorzystaniu proponowanych przez Uczelnię narzędzi.

Przyłbice z PWSZ dla głogowskiego szpitala

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie wspiera działania podejmowane w walce z koronawirusem. Siedemnastoletni Jan Kuszynski z Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie zainicjował akcję drukowania przyłbic w 3D. Nasza uczelnia włączyła się w akcję. Pracownik PWSZ – inż. Karol Kolano w ciągu kilku dni wydrukował blisko 100 takich masek wielokrotnego użytku, warto zaznaczyć, że produkcja jednej maski trwa około godziny. W przedsięwzięciu pomaga również firma Top Poligrafia, która dostarcza specjalną folię. Wydrukowane maski trafią do głogowskiego szpitala i aptek.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu: NIE BĄDŹ ZIELONY – BĄDŹ ŚWIADOMY

Jak co roku studentki pedagogiki włączyłyby się w działania Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie. W tym roku miały się odbyć zajęcia zatytułowane”Oddziaływanie na zmysł dotyku i rozwijanie zdolności do wykonywania ruchów celowych. Zabawy”. Uniemożliwienie uczestnictwa w tych zajęciach nie oznacza jednak biernej postawy. Studentki, w ramach przedmiotu Wybrane problemy integracji społecznej dzieci z niepełnosprawnościami, przygotowują prezentacje, plakaty, mające na celu uświadomienie wagi i skali problemu, jakim jest autyzm.
Pokoloruj swój świat na niebiesko!!!

Walka z koronawirusem

Od tygodnia funkcjonuje grupa wsparcia i pomocy studentów PWSZ w Głogowie. Na dzisiaj to są 52 osoby I, II roku mgr i III roku lic oraz nasi wykładowcy. Grupa działa praktycznie i mentalnie. Studenci szyją maseczki dla szpitala, radzą, jak się chronić przed koronawirusem, a także przyłączają się do publicznych zbiórek pieniędzy. Aktywność jest codzienna i liczna. Dużo jest odzewów. Działamy razem!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r., Rektor PWSZ w Głogowie wydał Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych od 26 marca 10 kwietnia 2020 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Rozporządzenie Ministra (TUTAJ), zgodnie z którym:

  1. przedłuża się okres zawieszenia zajęć na Uczelni do dnia 10 kwietnia 2020 r.;
  2. ogranicza się obowiązek świadczenia pracy przez pracowników Uczelni na jej terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy to jest niezbędne do zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania;
  3. Uczelnia może zlecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej;
  4. zobowiązuje się pracowników do ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów w miejscu pracy;
  5. zobowiązuje się studentów i pracowników do wykorzystywania korespondencji  mailowej i kontaktów telefonicznych w komunikacji z Uczelnią.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 24 marca 2020 roku (TUTAJ):

  1. od dnia 26 marca 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne, konsultacje i inne rodzaje kształcenia zostają obowiązkowo wznowione w trybie zdalnym;
  2. realizacja zajęć w trybie zdalnym powinna odbywać się przy wykorzystaniu proponowanych przez Uczelnię narzędzi.

Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa i realnym zagrożeniem wystąpienia przypadków zarażenia, w dniach 16.03.-25.03. dostęp do budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będzie ograniczony. Pracownicy administracyjni będą pracować zdalnie (z domu), natomiast będą dyspozycyjni pod adresami mailowymi, które znaleźć można TUTAJ. W sytuacji wymagającej pilnego kontaktu należy dzwonić pod numer  76 832 04 47.