AKTUALNOŚCI

XXIV DFN – przygotowania czas zacząć

Czasu jest jeszcze sporo, ale przygotowania już ruszyły. Rozpoczęły się działania związane z organizacją tegorocznej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Po raz dwudziesty czwarty, w województwie dolnośląskim, zorganizowane zostaną imprezy popularyzujące osiągnięcia nauki.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi: Od science fiction do Science. Hasłem rozwijającym główne motto jest cytat z „Bajek robotów” S. Lema – “Nauka objaśnia świat, ale pogodzić z nim może jedynie sztuka”.

PWSZ w Głogowie pełni dwie funkcje w organizacji Festiwalu – po pierwsze koordynuje działaniami DFN w naszym mieście (pond trzydziestu współorganizatorów w Głogowie), po drugie jest organizatorem wielu imprez własnych, przeznaczonych głównie dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ale również dla wszystkich chętnych. Stałym i oczekiwanym przez uczestników punktem programu są zajęcia, które prowadzą wykładowcy z uczelni wyższych Wrocławia oraz PAN, którzy również w tym roku zostaną zaproszeni do głogowskich szkół i instytucji.

Dolnośląski Festiwal Nauki będzie się odbywał w Głogowie w terminie 5 – 7 października 2021 r.
Decyzją Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, Festiwal odbędzie się wyłącznie on-line. Nie odbędą się zatem duże, wrocławskie imprezy takie jak: Park Wiedzy, Pielgrzymka Po Dzielnicy Czterech Świątyń, wykład prof. Miodka, Inauguracja DFN. Część z nich zostanie przeprowadzona on-line.Dodatkowe informacje: https://www.festiwal.wroc.pl/

O zaburzeniach słuchu i przetwarzania słuchowego – zaproszenie na webinarium

Pracownia Diagnozy i Terapii Pedagogicznej PWSZ zaprasza w najbliższy poniedziałek, tj. 12.04.2021 r. o godz. 19.30 na kolejne webinarium, które tym razem poświęcone zostanie zaburzeniom słuchu i przetwarzania słuchowego. Zaburzenia te mogą nie tylko znacząco wpływać na trudności w nauce, ale i utrudniać funkcjonowanie w codziennym życiu. W czasie tego spotkania zostanie też ustalony termin kolejnego webinarium, podczas którego zaprezentowane zostanie NEUROFLOW jako metoda diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Współpraca w zakresie kształcenia młodzieży

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie będzie wspierać Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie w prowadzeniu zajęć z zakresu szeroko rozumianej promocji zdrowia. Od września br. W Zespole Szkół utworzona zostanie klasa liceum o profilu prozdrowotnym. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych związanych ze zdrowiem i zdrowym stylem życia, pomocą przedmedyczną, dietetyką czy też ochroną środowiska.  Program przewiduje zajęcia w pracowniach PWSZ w Głogowie, w których realizację zaangażowani będą także studenci kierunku pielęgniarstwo.

Z przyjemnością przyjęliśmy propozycję współpracy. Jako uczelnia prowadząca studia na kierunku pielęgniarstwo, mamy duży potencjał, który może służyć nie tylko naszym studentom, ale też uczniom szkół średnich – mówi dyrektor Instytutu Medycznego PSZ w Głogowie mgr Dorota Milecka.  

Konkurs Monografie

Wydawnictwo FRSE ogłosiło konkurs dla naukowców i badaczy na najlepsze monografie poświęcone edukacji. Do konkursu można zgłosić publikacje, które powstały w ramach inicjatyw niezwiązanych bezpośrednio z projektami realizowanymi w FRSE. Szczegóły dotyczące przebiegu i nagród zostały opisane w obwieszczeniu i regulaminie konkursu:

obwieszczenie o Konkursie,

regulamin Konkursu Monografie Wydawnictwa FRSE,

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca br., a wyniki zostaną ogłoszone do 30 września br. Cztery najwyżej ocenione prace zostaną wydane nakładem Wydawnictwa FRSE, będą także tłumaczone na język angielski (w wypadku publikacji polskojęzycznych) lub polski (w wypadku anglojęzycznych), a następnie szeroko promowane w otwartych zasobach, m.in. w bazie Crossref, CEEOL, CEON, Google Scholar, Academia.edu. Autorzy otrzymają również honorarium – jego wysokość jest uzależniona od roli i wkładu w powstanie publikacji. Wydawnictwo FRSE znajduje się na liście MEiN, dzięki czemu laureaci będą mogli zaliczyć publikację do dorobku naukowego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Karoliną Kwiatosz (kkwiatosz@frse.org.pl , telefon – 509 009 336).

O sukcesie PWSZ w Głogowie w mediach

Wśród wszystkich uczelni zawodowych na Dolnym Śląsku, PWSZ w Głogowie najlepiej przygotowuje swoich absolwentów do wejścia na rynek pracy. Piszą i mówią o tym media, m.in.:
TV Master
Miedziowe.pl
Głogowski Portal Informacyjny
myGlogow

Pod względem zatrudnienia i wysokości zarobków naszych absolwentów w pierwszym roku po ukończeniu studiów, PWSZ w Głogowie zajmuje pierwsze miejsce w województwie, a w Polsce – 4. miejsce pod względem zarobków i 6. pod względem zatrudnienia (wśród 32 uczelni zawodowych). Ranking został opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na potrzeby programu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. Nagrodą dla uczelni jest premia w wysokości miliona złotych.

 

PWSZ w Głogowie najlepsza na Dolnym Śląsku!

PWSZ w Głogowie po raz drugi znalazła się w gronie 15 uczelni zawodowych z całej Polski, które najlepiej i najskuteczniej kształcą swoich studentów, przygotowując ich do podjęcia pracy w regionie. Jednocześnie jest najlepszą pod tym względem uczelnią zawodową na Dolnym Śląsku. Nagrodą za takie wyniki jest 1 mln zł w ramach projektu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, realizowanego przez Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości, to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania. Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane w Konstytucji dla Nauki. Co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych – które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów – otrzymuje dodatkowe pieniądze.

Spotkanie laureatów

Autorzy najlepszych prac inżynierskich powstałych w roku akademickim 2019/2020 oraz ich promotorzy otrzymali nagrody w konkursie „Najlepsza Praca Dyplomowa” ogłoszonym przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Kameralna uroczystość odbyła się dziś w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Pod względem znaczenia tematyki i przyjętych rozwiązań dla przemysłu, najwyżej oceniona została praca inż. Bartosza Piotrowskiego pt.: „Zastosowanie stanowiska ze sterownikiem PLC do integracji trzech modułów firmy Micro w celu stworzenia modeli linii produkcyjnej” przygotowana pod opieką promotora, dra inż. Ryszarda Janasa. Kolejne miejsca i wyróżnienia otrzymali: