Archiwum

ARCHIWUM UCZELNIANE

 

Archiwum Uczelni jest komórką organizacyjną podległą Kanclerzowi PWSZ w Głogowie. Pierwsze dokumenty trafiły tutaj 3 stycznia 2008 r.

W Archiwum Uczelni gromadzi się materiały archiwalne oraz dokumentację niearchiwalną.

 

Do zakresu działania Archiwum Uczelnianego należy:

a) przejmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych PWSZ,

b) przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz prowadzenie ich ewidencji,

c) udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej osobom upoważnionym,

d) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B”, udział w ich komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie ich na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego archiwum państwowego.

 

W Archiwum Uczelni przechowuje się oraz udostępnia prace licencjackie i inżynierskie. Zasady udostępniania studenckich prac dyplomowych określa  Zarządzenie Rektora Nr 48/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku.