Współpraca z uczelniami

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie zawarła porozumienia o współpracy z następującymi uczelniami wyższymi:

1. Uniwersytetem Ekonomiczny we Wrocławiu

2. Uniwersytetem Zielonogórskim

3. Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie

4. Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu

5. Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie

6. Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

7. Uniwersytetem Wrocławskim [zobacz treść umowy]

8. Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie [zobacz treść umowy]

9. Dolnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Zgodnie z treścią porozumień, uczelnie umożliwią studentom głogowskiej PWSZ kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej i specjalistycznej do poziomu magisterskiego.
Zachowując swoją autonomię i niezależność, uczelnie deklarują wspólne działania w sferze dydaktycznej i w zakresie praktyki gospodarczej. Będą mogły wykorzystywać wzajemne doświadczenia, szczególnie innowacje dydaktyczne, realizować wspólne inicjatywy szkoleniowo-dydaktyczne, m.in. studia podyplomowe, szkolenia, kursy, warsztaty.