Władze

 

Rektor PWSZ w Głogowie

REKTOR

dr Katarzyna Rusak

 

PROREKTOR

dr inż. Elżbieta Banaczyk