Galeria “Wejście”

Galeria Wejście działa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Umiejscowiona jest w strefie głównego wejścia do PWSZ.

Galeria jest przestrzenią wystawienniczą, w której są eksponowane prace artystów – dydaktyków pracujących  na uczelni, twórców spoza uczelni i najzdolniejszych studentów.