Rada Dyrektorów Szkół Średnich

Rada Dyrektorów Szkół Średnich jest ciałem doradczym Rektora PWSZ w Głogowie. Członkowie Rady doradzają Rektorowi w zakresie podnoszenia efektywności i atrakcyjności kształcenia oraz dalszych kierunków rozwoju uczelni. Cały zespół działa na rzecz zbliżenia uczniów do środowiska akademickiego poprzez wspólne organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć naukowych czy kulturalnych.

Głogowska uczelnia systematycznie poszerza i uatrakcyjnia ofertę kształcenia. Aby jednak wprowadzane zmiany były zgodne z oczekiwaniami regionu konieczna jest ścisła, wielopłaszczyznowa współpraca z lokalnym środowiskiem. Powołanie Rady Dyrektorów jest jednym z ważniejszych jej elementów.

 

Radę Dyrektorów Szkół Średnich przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2020 – 2024 tworzą:

1. Przewodniczący – Rektor;
2. Wiceprzewodniczący – Starosta Powiatu Głogowskiego;
3. Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Głogowie,
4. Przedstawiciele Uczelni:
­                      – Prorektor,
­                      – Dyrektor Instytutu Humanistycznego,
­                      – Dyrektor Instytutu Politechnicznego,
­                      – Dyrektor Instytutu Ekonomicznego,
­                      – Dyrektor Instytutu Medycznego,
5. Dyrektorzy szkół średnich:
­                      – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głogowie,
­                      – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Głogowie,
­                      – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie,
­                      – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie,
­                      – Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie,
­                      – Dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie,
­                      – Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie,
­                      – Dyrektor Zespołu Szkół. im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie,
­                      – Dyrektor Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie,
­                      – Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie,
­                      – Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.